Title Image

Over

Elianne

BEGELEIDER

Begeleiding en coaching is erop gericht om teams inzicht te geven hoe ze op een bezielende wijze leiderschap kunnen uitdragen en professionals kunnen zijn die fouten proactief benaderen, recht zetten en ervan leren. Die geloven in zelfontwikkeling en die hun prioriteiten stevig in hun hart en hoofd verankerd hebben.

…ze kiezen voor leiderschap en voor gezamenlijk succes…

begeleider-elianne-meertens
inspirator-elianne-meertens
Elianne

INSPIRATOR

Leiderschap gaat over de samenhang, de onderlinge afhankelijkheid van alles en iedereen, en ons streven naar een leven in harmonie met onszelf en onze omgeving. Dit betekent bijv dat u zich, als u uw carrière over een ander boeg wilt gooien, kunt afvragen wat daarvan de uitwerking zou zijn op uw gezondheid, uw vriendschappen, uw partner, kinderen.

Leiderschap, het leiding geven aan onze eigen verandering, en een vertaalslag leggen naar onze ‘inner-state’ omdat ons denken en voelen de basis vormt van ons gedrag en hoe we de verandering aangaan. De inner-state is wat we 24/7 communiceren, dat is wat anderen van ons oppikken, het is de wisselwerking tussen onszelf en de omgeving.

De mate van rust en harmonie die hiervan uitgaat bepaalt het succes van ons leiderschap.

Elianne

GASTSPREKER

Als gastspreker dompel ik me graag onder in de bedrijfscultuur en geef via de persoonlijke verhalen van de mensen inhoud aan wat er leeft en speelt. Iedereen draagt er zijn eigen unieke deel aan bij en dat geeft een beeld hoe er vorm wordt gegeven aan de betekenis van leiderschap binnen de organisatie.

De organisatie laat zich zien in verhalen, emoties, onderlinge verhoudingen, het verleden en de toekomst. Het is de taal van de organisatie. Hoe zijn de onderlinge relaties, waar stimuleren we elkaar en waar boycotten we de zaak. Wat leeft er tussen de regels en mag het worden aangeraakt, mag het benoemd worden? Welke waarheid wordt er geleefd. En is het wel zo waar?

Wat wordt er wel, en wat wordt er niet uitgesproken. De taal, de cultuur is van invloed op ons leiderschap en hoe bestendig een organisatie is in het inspelen op al die veranderingen van deze tijd.

gastspreker-elianne-meertens
Maak kennis met mij