hoe-kritisch-kun-je-zijn-binnen-je-werk

‘hoe kritisch kun je zijn binnen je werk’

Maar beter gezegd : ‘hoe kritisch mag je zijn’. Kun je vertellen waar het echt op staat, durf je te staan voor wat jij vindt en hoe jij erover denkt. En als je dat dan doet hoe hou je je staande tegenover de ander, je team. Hoe bedreigd voel jij je en de ander, hoe vormen de eilandjes zich en misschien wel tegen jou.

Je moet van goeden huize komen durf je te staan voor wat jij vindt en één ding is zeker dat het ego, je denken, uit een stelsel van overtuigingen bestaat met een zekere stevigheid en duurzaamheid.

Kritische mensen zijn vaak betrokken mensen, ze nemen zich de moeite er iets van te vinden, ze durven hun kop boven het maaiveld uit te steken. Net zoals boze mensen. Ze hebben de guts het openbaar te maken. Zo ben ik een voorstander ervan open te staan voor klachten. Het is een kans het anders en beter te doen. Het gaat er niet om of het goed noch fout is het gaat erom dat we ons vrij kunnen uiten, dat onze gedachte een weg mag vinden. Dat er boven tafel komt wat er werkelijk leeft en speelt.

In het bedrijfsleven houden mensen vaak hun mond, ze denken het zijne ervan en blijven veilig in de comfortzone. De critici daarentegen worden als lastige mensen gezien en worden angstvallig vermeden, en in een ergste geval arbeidsrechtelijk eruit gebonjourd, met een afdankertje, wegens verschil van inzicht, of weet ik wat. En daarna wordt de zaak het liefst doodgezwegen.

Met doodzwijgen is het ware probleem, het issue, niet opgelost zolang je de kern van de criticus niet onder de loep neemt. Ik laat hierbij verder in het midden of er wel, dan niet aan de arbeidsverhouding een einde mag komen. Wat ik met name wil zeggen is het op een zorgvuldige manier te doen. Hoor en wederhoor en begeleiding in te huren, die als onafhankelijke objectief de kern van de zaak aan het daglicht kan leggen en in kaart brengt wat deze criticus over de bühne wil brengen, wat zit er hoog, wat horen wij als bedrijf te weten zodat er een succes uit kan volgen. Oogst daarom op tijd!

Enfin, communicatie is belangrijk en af en toe een begeleider met een frisse blik inhuren ook, het gemak dient de organisatie. En ik dien graag organisaties en wissel van gedachten over het welbevinden op de werkvloer!